organisationsskiss över Gislaveds kommun

Organisationsskiss över Gislaveds kommun. Bilden är klickbar för att se den i större format.

Kommunens organisation

Gislaveds kommuns består av nio förvaltningar. I bilden ovan kan du se hur kommunens organisation ser ut. Till höger hittar du kontaktuppgifter dels till våra politiker och förtroendevalda, dels till våra förvaltningschefer.

Kommunala bolag och stiftelser

Kommunen innehar även ett antal bolag och stiftelser:

Gislavedshus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
VD Stanley Guldmyr, Telefon: 0371-56 67 72

Gislaved Näringsliv ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att bedriva näringslivsfrämjande verksamhet till gagn för Gislaveds kommun och dess näringsliv.
VD Anders Ahlström, Telefon: 0371-22 69 72

Gislaveds Industrilokaler AB har till uppgift att främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen.
VD Mikael Fröler, Telefon: 0371-810 03

A-ringen AB har till uppgift att förvalta och driva Anderstorps motorbana jämte därmed förenlig verksamhet.
VD Gert Rydkvist, Telefon: 0371-810 31

Gislaved Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja distribution av el inom kommunen.
Gislaved Energiring AB är ett dotterbolag till Gislaved Energi AB och har till uppgift att bedriva handel med el.
VD Joacim Cederwall, Telefon: 0371-58 91 05

Stiftelsen Torghusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver nöjes- kultur- och fritidsverksamhet för kom-munens invånare och besökare samt upplåter lokaler för sådan verksamhet.
Föreståndare Annette Josefsson, Telefon: 0371-22 21 51

Stiftelsen Gisleparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver nöjes- konferens- restaurang- kultur och fritidsverksamhet för kommunens invånare och besökare samt upplåter lokaler för sådan verksamhet.
Stiftelsens ordförande Staffan Sjöblom, Telefon: 070-787 60 43

Stiftelsen Isabergstoppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver friluftsanläggning med skidbackar, liftar, campingplats, badplats m.m samt verkar för friluftslivets utveckling inom stiftelsens område.
VD Louise Söderlund, Telefon: 0370-33 93 01

Senast ändrad: 2014-01-21 av Yvonne Thelin.Karlsson