Smålandsbilder

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet i Gislaveds kommun handlar om att vidta åtgärder som minskar antalet tillfällen till brott, öka riskerna för förbrytaren att bli upptäckt samt arbete med barn och ungdomar för att förhindra dessa att komma in på en brottslig bana. Förutsättningen för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete är en långsiktig samverkan mellan kommunen, andra myndigheter, organisationer och enskilda. Exempel på sådant arbete är föreningsvandring, grannsamverkan och ungdomsprojektet.

I Gislaveds kommun finns ett brottsförebyggande råd som bevakar det brottsförebyggande arbetet i kommunen så att en positiv utveckling sker. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Senast ändrad: 2014-01-17 av Anna Gamlén