Nöbbele industriområde, etapp I, del av fastigheten Nöbbele 2:3 i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt industriområde/verksamhetsområde i Reftele. Syftet är också att skapa en ny avfart från Värnamovägen (väg 153) till området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-02-27

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Senast ändrad: 2014-04-04 av Jessica Stridh