Foto: Smålandsbilder

Upphandling och inköp

Upphandlingsfunktionen är en central enhet som sköter Gislaveds kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för ca 300 miljoner kronor årligen.

Vi svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar, information samt uppföljning av avtal. Entreprenadsupphandlingar ombesörjs av fastighetskontoret.

Vi genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar. Funktionens roll är att säkerställa att kommunen fungerar som en upphandlande enhet.

I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun.

Senast ändrad: 2014-04-15 av Peter Dallmann