Torg och allmänna platser

För att använda allmän plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län samt medgivande från kommunen.

Läs mer om tillstånd och regler vid upplåtelse av allmän plats.

Allmän plats

Allmän plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen.

Avgift för markupplåtelse

Kommunen tar ut en avgift för att upplåta marken enligt en särskild taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Torghandel

Ett trevligt och uppskattat inslag i vår offentliga miljö är torghandel. För att den ska fungera på bästa sätt finns det regler för när, var och hur den får bedrivas.

Läs mer om tillstånd och regler vid torghandel.

I Gislaveds kommun finns möjlighet till torghandel på följande allmänna platser:

  • Torget i Anderstorp
  • Torget i Burseryd
  • Torget i Smålandsstenar
  • Stationsplan i Hestra
  • Torget i Gislaved
  • Gågatan i Gislaved
  • Södergatan, delen gågatan - 40 m söderut, i Gislaved

För att boka en torgplats, kontakta Christina Petersson.

Senast ändrad: 2013-07-10 av Emma Krusebrant